İSG Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle, işyerlerinde yasalar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bütün gereklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

isg

Danışmanlık Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

  • İşletmedeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analizlerin sonuçlarının yönetime raporlanması,
  • Risk değerlendirmesi,
  • İSG kurulunun oluşturulması,
  • Periyodik denetim planlarının yapılması, uygulanması, raporlanması,
  • Acil durum planlarının ve ekiplerinin oluşturulması,tatbikatların yaptırılması,
  • Üst yönetime ve çalışanlara eğitim verilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ölçümlerin yapılması, raporlandırılması,
  • Periyodik kontrollerin yapılması,