Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 

Çevre Danışmanlık Firması Hizmetleri

cevre

 

Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır.

Bu kapsamda çeşitli sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin minimize edilmesi, yasal ve uluslararası standard şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.